V nehnuteľnostiach sme doma

Dlhy a nehnuteľnosť - ako na to?

Dlhy a možné exekúcie nehnuteľného majetku strašia v čase ekonomickej krízy stále viac ľudí.  Je pritom úplne jedno z akého dôvodu sa dlžník do svojho ťažkého postavenia dostal. Ekonomický tlak dnešnej doby je mimoriadne silný. Ak však včas spozorujete hrozby plynúce s nezvládania splácania rôznych hypoték, spotrebných úverov alebo  iných dlhov, môžete len získať.

Čas diktuje

Dôležité je uvedomiť si, že čas hrá proti vám. Zvyčajne ak dlžník predáva svoju nehnuteľnosť v časovej tiesni vyvolanej napr. hroziacou dražbou zo stany exekútora alebo dražobnej spoločnosti, výťažok z predaja je nižší v porovnaní s bežným predajom. Včasným predajom získate viac ako by sa na prvý pohľad zdalo. Zlaté pravidlo totiž znie „najlepšia investícia je splatiť si dlhy“. Preto nie na mieste rojčenie o prehnane vysokých cenových  požiadavkách nesolventného predávajúceho. Žiaľ v realitnej praxi sme sa často stretli s pýchou zadlženého predávajúceho vystriedanou tvrdou realitou dražby. Ak ste v časovej tiesni vyvolanej dlhmi, jednajte rýchlo. Zachránite tak aspoň časť majetku. Samozrejme budete musieť  predávať nehnuteľnosť s výraznou zľavou z bežnej hodnoty. Taktiež nie je vhodné ak na začiatku predaja požadujete vysokú cenu a postupne ju znižujete. Už prvý „nástrel“ ceny musí mať motivačnú silu, inak sa predaj skomplikuje a v niektorých prípadoch nehnuteľnosť  už nebude možné predať vôbec. Uvedomte si, že je lepšie keď predáte nehnuteľnosť vy ako vlastník, než by tak urobil exekútor. Výťažok z predaja v exekúcii môže byť len zlomkom trhovej ceny.  

Lepší variant

Ak ste v situácii, že si uvedomujete možnú budúcu hrozbu insolventnosti alebo vás splátky len zbytočne finančne vyčerpávajú, je vhodné nehnuteľnosť predať a zabezpečiť si nákup nehnuteľnosti menšej,  menej nákladnej prípadne v lacnejšej lokalite a pod. Získaný finančný príjem vám umožní vyplatiť dlhy. Nezabúdajte ani na fakt, že ak máte k nehnuteľnosti zriadené záložné právo banky, môže využiť kupujúci na jeho nákup hypotéku. Z hypotéky sa ale už nedá vyplácať exekúcia alebo nebankový subjekt. V praxi to znamená, že budete hľadať len kupujúcich s hotovosťou, ktorých je málo. Preto je dôležité aby ste riešili predaj nehnuteľnosti ešte v období, kedy hypotéku korektne splácate a nie keď už pribúdajú na list vlastníctva dražby, exekúcie a iné ťarchy.

Horšia varianta

Ak už situácia nie je udržateľná a váš majetok je reálne predĺžený, je najlepšou alternatívou rýchly predaj nehnuteľnosti a následný nájom bytu. Nájomné bývanie bude po vzore zahraničia aj na Slovensku napredovať. Pripravujú sa dokonca projekty nájomných bytov, často s predkupným právom nájomcu.  Pri hľadaní vhodného nájomného bývania vychádzajte prioritne z možnosti zamestnania v danom regióne v zmysle pravidla „všetko zlé je na niečo dobré“.  Nájom  je pre dlžníka pohodlná alternatíva skonsolidovať sa a neprepadnúť depresii. V najťažších prípadoch sa treba zamyslieť aj nad alternatívou kombinácie predaja nehnuteľného majetku s následným „osobným bankrotom“ t.j. konkurzom fyzickej osoby, počas ktorého dlžník spláca pod súdnym dohľadom svoje dlhy s tým, že ak sa osvedčí, bude oddlžený. Na takúto alternatívu je nutné mať  nejaký majetok a byť pripravený 3 roky pracovať aby mal dlžník dostatočný príjem na splácanie dlhov.  Táto problematika ale už nepatrí do tohto článku.  

Je vhodné ak v procese vlastného oddlženia máte poruke silného partnera. Zodpovedná realitná kancelária Vám pomôže pri predaji  nehnuteľnosti a zabezpečení iného bývania tak, aby bol celý proces plynulý a bezpečný.                                                                                  

(c) A. Mészáros 

 

Vyhľadávanie nehnuteľností